Jessica van Deursen

Modern Medicine for Poorous Measures

Jessica van Deursen is een beeldend kunstenaar en performer, die de grenzen van de beeldende kunst opzoekt. Niet alleen tart zij de grens tussen kunst en haar dagelijks leven, ook test zi haar eigen mentale en fysieke grenzen. Daarbij stelt zij zichzelf de vraag hoe zij controle kan houden over haar levensloop, in hoeverre anderen daar invloed op hebben en welke rol daarin is weggelegd voor de kunst.
Van Deursen ziet haar kunst als de documentatie van haar ontwikkeling als menselijk wezen. In performances confronteert zij haar publiek met rituele of interactieve handelingen waarmee zij ook de beschouwers wil laten reflecteren op hun eigen gedrag, gedachten en gevoelens.

Duration
10minutes